top of page
Anti-theft My GPS Tracker

Mini GPS Tracker Anti-theft

SKU: GT500

Tiny device that lets you track your items using your smartphone
3.5 million units sold worldwide speak their clear language - this solution is the cheapest way to find your missing items! Have you tried in vain to look for your car in a parking lot? It can happen for even the best, but is no less annoying for that reason. You park the car and go in to shop. When you return, you will have no idea where you parked the car. Then you go blind while trying to activate the car alarm using the car keys, in order to locate the car. It can be a pretty frustrating experience, especially on hot summer days. However, there is a simple solution to this problem and it does not have to include an expensive GPS system. It is too expensive. You even have to pay a monthly subscription just to use the GPS service. Are not enough bills dumping in the letterbox in advance? But is there a way to track your car that does not cost a fortune? Yes, now do that! A start-up company from California has found the perfect solution to this problem - they have created a tiny tracking device for use with your smartphone. This could very well be the solution you have been looking for all along!

 

What is it?
The device is called My GPS Tracker. It is a state-of-the-art coin-sized tracking device. Without exaggeration, this device can change the way we keep track of important objects in our lives.


How does it work?
It's lightning fast! Install the free My GSP Tracker app on your smartphone, connect the app to your device and you're ready to go! Attach the My GPS Tracker to the item you are tired of constantly looking for. The whole process takes a maximum of 5 minutes. You can attach the device to your keys, your attachment folder, your latest tech gadgets or anything else you would like to keep extra close track of. If a tracked object is lost, the My GPS Tracker app will find the object for you in seconds.


"This device has saved me lots of time and money!"
Forget about expensive GPS systems or tracking services. No one bothers to spend money on expensive subscriptions. We understand how stressful it can be when your most important items are suddenly gone, which is why we have developed My GPS Tracker. In short, this device is your personal assistant when you have more important things to take care of. Do you remember the car scenario above? My GPS Tracker can be stored under your vehicles mats, in the car/boat luggage compartment or in the glove compartment. In short, somewhere the device will not be found if the car is stolen.

 

Forgot where your car is parked?

If you forget where you parked the car, just take your smartphone out of your pocket and open the My GPS Tracker app. Tap the lost item icon, then the app will tell you the exact coordinates of the place My GPS Tracker was last tracked to. With My GPS Tracker you can always find your car in a hurry, end stress and waste of time.

 

--- Danish ---

 

Lillebitte enhed, som lader dig spore din bil ved hjælp af din smartphone
3,5 millioner solgte enheder verden over taler deres tydelige sprog – denne løsning er den billigste måde at finde dine forsvundne genstande på! Har du prøvet at lede forgæves efter din bil på en parkeringsplads? Det kan jo ske for selv den bedste, men er ikke mindre irriterende af den grund. Du parkerer bilen og går ind for at handle. Når du kommer tilbage, aner du ikke længere hvor du har parkeret bilen henne. Så leder du i blinde, mens du prøver at aktiverer bilalarmen ved hjælp af bilnøglerne, for på den måde at lokalisere bilen. Det kan være en temmelig frustrerende oplevelse, især på varme sommerdage. Der findes dog en enkel løsning på dette problem, og den behøver skam ikke at omfatte et dyrt GPS-system. Det er nemlig alt for dyrt. Du skal endda betale et månedligt abonnement bare for at bruge GPS-servicen. Dumper der ikke nok regninger ind ad brevsprækken i forvejen? Men findes der da en måde at spore din bil på, som ikke koster en formue? Ja, nu gør der! Et start-up-firma fra Californien har nemlig fundet den perfekte løsning på dette problem – de har skabt en lillebitte sporingsenhed til brug sammen med din smartphone. Dette kunne meget vel være den løsning, du hele tiden har ledt efter!

 

Hvad er det?
Enheden hedder My GPS Tracker. Der er tale om en topmoderne sporingsenhed på størrelse med en mønt. Uden at overdrive kan enheden gå hen og fuldstændigt ændre den måde, vi holder styr på vigtige genstande i vores liv på.


Hvordan virker den?
Det er pærenemt! Installer den gratis My GSP Tracker app på din smartphone, forbind app'en til din enhed og du er køreklar! Fastgør My GPS Tracker til den genstand, du er træt af hele tiden at lede efter. Hele processen tager højst 5 minutter. Du kan fastgøre enheden til dine nøgler, din attachemappe, dine nyeste tech-gadgets eller hvad som helst andet, du gerne vil holde ekstra godt styr på. Bliver en sporet genstand væk, finder My GSP Tracker app'en genstanden for dig på få sekunder.


"Denne enhed har sparet mig masser af tid og penge!"
Glem alt om dyre GPS-systemer eller sporingsservices. Ingen gider at bruge penge på dyre abonnementer. Vi forstår hvor stressende det kan være, når dine vigtigste genstande pludselig er væk, og netop derfor har vi udviklet My GPS Tracker. Denne enhed er kort sagt din personlige assistent, når du har vigtigere ting at tage dig til. Kan du huske bil-scenariet ovenfor? My GPS Tracker kan opbevares under bilens fodmåtte, i bagagerummet eller i handskerummet. Kort sagt et sted enheden ikke vil blive fundet, hvis bilen bliver stjålet.

 

Glemte du hvor dit køretøj var parkeret?

Hvis du glemmer hvor du har parkeret bilen eller andet køretøj, tager du bare din smartphone op af lommen og åbner My GPS Tracker app'en. Tryk på ikonet for dine mistede genstande eller køretøjer, herefter app'en fortæller dig de præcise koordinater for det sted, My GPS Tracker senest er blevet sporet til. Med My GPS Tracker kan du finde dine genstande i én fart, slut med stress og tidsspilde.

    kr995.00Price
    VAT Included

    2 pcs 10% | 3 pcs 20% discount

    FREE phone holder. 100 DKK Shipping. Discounts: 2 pcs 10% | 3 pcs 20%